Leadership

Executive Board

Team

Pushpaben PatelPresident

Team

G J Zala


bwhh@yahoo.com
Vice President/Treasurer

Team

B U Patel


bu@tarsadia.com
Chairman

Team

Lataben AhirSecretary

Team

Jawahar Shah


jawahar111@yahoo.com
Event Director/Joint Secretary

Trustees

Team

B U Patel


bu@tarsadia.com

Team

Pramod Mistry


pramod.mistry@gmail.com

Team

G J Zala


bwhh@yahoo.com

Team

Jawahar Shah


jawahar111@yahoo.com

Team

Nalini Solanki


naliniusolanki@gmail.com

Team

Ramesh Patel


ramesh@chugh.com

Team

Dr. Bharat J. Patel


drbjpatel@gmail.com

Team

Ketan Sharma


KetanS@knjholdings.net

Team

Mahesh Wadher


mahesh.wadher@gmail.com

Team

Manu Patolia


mpatolia45@gmail.com

Team

Dr. Anil Shah


anilshahmd@hotmail.com

Team

Naresh Solanki


nareshsolanki@gmail.com

Team

Manu Shah


manu@msistone.com

Team

Kirit Patel


kiritpatel7292@gmail.com

Team

Bhupesh Parikh


bhupari@hotmail.com

Team

Dr. Jagdish Patel


jpatel2254@gmail.com

Team

Dr. Kalpana Savla


drksavla@yahoo.com

Executive Committee

Team

Jagdish Purohit


jagpurohit@hotmail.com

Team

Naresh D Bhakta


naresh.bhakta@gmail.com

Team

Sanjay Khetani


sanjaykhetani@aol.com

Team

Dharmesh Patel


danjay04@gmail.com

Team

Parimal Shah


pioneermoney@yahoo.com

Team

Adhir Shah


adhirs@hotmail.com

Team

Shailesh Mehta


shaileshmehtausa@gmail.com

Youth Committee

Team

Jessica Khetani


gssc.jessica@gmail.com

Team

Earth Shah


earthshah@gmail.com

Team

Tanmay Mistry


tanmay.mistry@gmail.com

Team

Chintan Amin
Team

Dhaval Prajapati


dprajapa@gmail.com

Team

Miloni Shah


miloniz@gmail.com

Team

Akash Vaidya


akashvaidya17@gmail.com

Team

Helee Panchal


heleep21@gmail.com

Team

Dharitri Shah


dharitri24@gmail.com

Team

Ishan Dalal


ishan9855@gmail.com

Team

Deeva Ladva


deeva.ladva31@gmail.com

Team

Palak Gandhi


g.palak10@gmail.com

Team

Alok Patel


P.alok0910@gmail.com